Privacy beleid

Privacy verklaring Instituut Face to Face Amsterdam

PERSOONSGEGEVES DIE WORDEN VERWERKT

Instituut Face to Face kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Instituut Face to Face, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Instituut Face to Face verstrekt. Instituut Face to Face kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw geslacht

- Uw adresgegevens

- Uw geboortedatum

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw gezinssamenstelling

- Uw professie

WAAROM INSTITUUT FACE TO FACE UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Instituut Face to Face verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden, om goederen bij u af te leveren of voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Daarnaast kan Instituut Face to Face uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Instituut Face to Face verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gezondheid, indien dit van invloed kan zijn op de behandeling - gegevens van personen jonger dan 16 jaar indien deze persoon klant bij ons wenst te worden en hiervoor toestemming heeft van ouder of voogd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@facetofaceamsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Instituut Face to Face neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Instituut Face to Face ) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Instituut Face to Face bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Klantenkaarten digitaal met daarop personalia, NAW-gegevens en alle eerdergenoemde gegevens: minimaal 5 jaar in verband met mogelijke vervolgbehandelingen.

DELEN VAN GEGEVENS MET ANDEREN

Instituut Face to Face verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan terugkoppeling naar huisarts/dermatoloog of zorgverzekering indien dit gevraagd wordt na verwijzing. Privacyverklaring Instituut Face to Face Amsterdam.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Instituut Face to Face kunnen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Instituut Face to Face kan deze gegevens gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Instituut Face to Face kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Instituut Face to Face bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Instituut Face to Face te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Instituut Face to Face heeft hier geen invloed op. Instituut Face to Face heeft Google geen toestemming gegeven om via Instituut Face to Face verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@facetofaceasterdam.nl Instituut Face to Face zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Instituut Face to Face neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Instituut Face to Face maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Instituut Face to Face verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Instituut Face to Face via info@facetofaceamsterdam.nl .

www.facetofaceamsterdam.nlis een website van Instituut Face to Face.

Instituut Face to Face is als volgt te bereiken:

Postadres: Maasstraat 145 1079 BE Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 33181575

Telefoon: 020-6769293

E-mailadres: info@facetofaceamsterdam.nl

* Privacy verklaring Instituut Face to Face Amsterdam

Face to Face Schoonheidssalon
Maasstraat 145
1079 BE Amsterdam
020-6769293
info@facetofaceamsterdam.nl